?

Log in

No account? Create an account
March 2018   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NF-Lee's Gildor and Frodo

Bilbo's Farewell Party ~ Two sets of smiles....

Posted on 2005.11.10 at 01:51

Comments:


(Anonymous) at 2010-11-27 12:13 (UTC) (Link)
dostaleś szypki tag [ to żiękuje ; Skarbje' nie ma sprawy ale jusz muwilem , rze ćie Kocham\ yes dawno - jak tfoja Córeczka / ząbkuje * 00 szkoda wjem ma nimje Werońiśia ladne żięki , Frodo ty romatyku+ masz racje
będe mjala = nową Laluńie Mamo jestem Chora`
Previous Entry  Next Entry